Kayı III

Kayı III

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil

Ağlasın taşlara kapanıp tarih;
Selim'ler gelir de Yavuz'lar gelmez.

O çok yönlü özellikleri ile tarihin az gördüğü bir padişahtı.

Kaf'dan Kaf'a olan yeryüzü saltanatı, yanında zerre kadardı. Mal, mülk ve cevherin onun katında hiçbir değeri yoktu. Bütün âleme hükümdar olmaktansa, zavallı bir gönlü gam ve sıkıntıdan kurtarmayı veya bir veliye talebe olmayı tercih ederdi. Harp meydanlarında sarp – kıran ve cevval, karar sırasında arslan gibi atılgandı.

Savaş anları onun bahar bayramıydı. Her hizmette lâyıkını arayan, cahillerle konuşmaktan kaçan, bilgili ve bahtiyar bir sultandı…

Kayı III'de Cem Sultan'ın Avrupa'nın içlerine dek uzanan macerasını ve II. Bayezid Han ile Yavuz Sultan Selim Han'ın saltanat yıllarını Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in nefis üslubu ile okuyacaksınız.

Yazara Ait Diğer Kitaplar

Kayı III

Kayı III

Otağ II Emir Timur

Otağ II Emir Timur